سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه بوعلی سینا

شهیکی تاش, محمدنبی, کرمی تیره شبانکاره, حمیده, روشن, رضا. (1395). ارتباط مؤلفه‌های ساختاری بازار و ضریب فازی فناوری در صنایع کارخانه‌ای ایران (آزمون رهیافت رقابت خود مخرب شومپیتر). پژوهش های زبان شناسی تطبیقی, 5(17), 27-54. doi: 10.22084/aes.2016.1406
محمدنبی شهیکی تاش; حمیده کرمی تیره شبانکاره; رضا روشن. "ارتباط مؤلفه‌های ساختاری بازار و ضریب فازی فناوری در صنایع کارخانه‌ای ایران (آزمون رهیافت رقابت خود مخرب شومپیتر)". پژوهش های زبان شناسی تطبیقی, 5, 17, 1395, 27-54. doi: 10.22084/aes.2016.1406
شهیکی تاش, محمدنبی, کرمی تیره شبانکاره, حمیده, روشن, رضا. (1395). 'ارتباط مؤلفه‌های ساختاری بازار و ضریب فازی فناوری در صنایع کارخانه‌ای ایران (آزمون رهیافت رقابت خود مخرب شومپیتر)', پژوهش های زبان شناسی تطبیقی, 5(17), pp. 27-54. doi: 10.22084/aes.2016.1406
شهیکی تاش, محمدنبی, کرمی تیره شبانکاره, حمیده, روشن, رضا. ارتباط مؤلفه‌های ساختاری بازار و ضریب فازی فناوری در صنایع کارخانه‌ای ایران (آزمون رهیافت رقابت خود مخرب شومپیتر). پژوهش های زبان شناسی تطبیقی, 1395; 5(17): 27-54. doi: 10.22084/aes.2016.1406