سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه بوعلی سینا

حمیدی, حدیثه, لطافت کار, امیر, شجاع الدین, سید صدرالدین. (1394). تأثیر شش هفته ماساژ رفلکسولوژی و یومی هوتراپی بر حس عمقی و تعادل زنان دارای نوروپاتی دیابتی اندام تحتانی. پژوهش های زبان شناسی تطبیقی, 3(5), 9-17.
حدیثه حمیدی; امیر لطافت کار; سید صدرالدین شجاع الدین. "تأثیر شش هفته ماساژ رفلکسولوژی و یومی هوتراپی بر حس عمقی و تعادل زنان دارای نوروپاتی دیابتی اندام تحتانی". پژوهش های زبان شناسی تطبیقی, 3, 5, 1394, 9-17.
حمیدی, حدیثه, لطافت کار, امیر, شجاع الدین, سید صدرالدین. (1394). 'تأثیر شش هفته ماساژ رفلکسولوژی و یومی هوتراپی بر حس عمقی و تعادل زنان دارای نوروپاتی دیابتی اندام تحتانی', پژوهش های زبان شناسی تطبیقی, 3(5), pp. 9-17.
حمیدی, حدیثه, لطافت کار, امیر, شجاع الدین, سید صدرالدین. تأثیر شش هفته ماساژ رفلکسولوژی و یومی هوتراپی بر حس عمقی و تعادل زنان دارای نوروپاتی دیابتی اندام تحتانی. پژوهش های زبان شناسی تطبیقی, 1394; 3(5): 9-17.